Aktualno dostupni testovi

IQ test urođene inteligencije
2D slike...

Test obuhvaća zadatke za utvrđivanje Vaših sposobnosti logičkog razmišljanja u oblasti plošnih geometrijskih figura i simbola – u ovom testu ćete rješavati zadatke vezane za geometrijsko zbrajanje i oduzimanje, deformacije, rotiranje objekata… Slične zadatke rješavaju učenici i studenti na prijemnim ispitima, psihotestovima i raznim konkursima za izbor kandidata za razne radne pozicije. Sposobnosti vezane za odnose među geometrijskim simbolima spadaju među one oblasti ljudskih sposobnosti koje se mogu do određene mjere poboljšati vježbanjem, međutim, socijalna sredina i starost ispitivane osobe nemaju znatnog utjecaja na ove sposobnosti.

Pokreni test

Numerička inteligencija
Brojevi...

Pomoću numeričkih testova inteligencije utvrđuje se sposobnost vršenja matematičkih operacija i opća sposobnost matematičkog mišljenja. Cilj ovih testova je vježbanje/utvrđivanje sposobnosti zbrajanja, oduzimanja, množenja, izračunavanja korijena, sposobnost izvođenja matematičkih operacija s nizovima brojeva… Slične zadatke rješavaju učenici i studenti na prijemnim ispitima, psihotestovima i raznim konkursima za izbor kandidata za razne radne pozicije. Numerička inteligencija spada među one oblasti ljudskih sposobnosti na koje može utjecati obrazovanje, socijalna sredina i starost ispitivane osobe.

Pokreni test